Skip to navigation – Site map
Revusov kanon

Pet vzorov pravoznanstva

Five Models of Legal Science
Álvaro Núñez Vaquero
Translated by Matija Žgur
p. 21-51
This article is a translation of:
Five Models of Legal Science

Abstracts

This paper pursues three goals. First, some traditional concepts of ‘legal science’ will be analysed, and a definition of ‘legal science ampio sensu’, ‘legal science stricto sensu’ and ‘legal dogmatics’ will be proposed. Second, a reconstruction of five models of ‘legal science ampio sensu’ will be presented to show the different methodological alternatives available to legal scholars. Third, I claim that it is necessary (for conceptual reasons) to argue for moral reasons when choosing a legal method. Finally, I offer some arguments for supporting the five methodological alternatives of legal science ampio sensu.

Top of page

Excerpt

Outline

1 O pojmu pravne znanosti
1.1 Večpomenskost pravne znanosti
1.2 Pojmu »pravne znanosti« napróti
2 Vzori pravne znanosti (ampio sensu)
2.1 Normativistična pravna znanost
2.2 Realistična pravna znanost
2.3 Argumentacijska pravna dogmatika
2.4 Realistično-tehnološka pravna dogmatika
2.5 Kritiška pravna dogmatika
3 Kako napraviti kaj z metodami
3.1 Kaj proučevalci prava počnejo
3.2 Kaj bi proučevalci prava morali početi
3.2.1 Tehnično vprašanje
3.2.2 Normativno vprašanje
3.3 Nekaj razlogov za pravno znanost
3.3.1 Normativistična pravna znanost
3.3.2 Realistična pravna znanost
3.3.3 Argumentacijska pravna dogmatika
3.3.4 Tehnološki dogmatizem
3.3.5 Kritiški pravni dogmatizem

First lines

1 O pojmu pravne znanosti

Eno najpogostejših pravnoteoretskih razpravljanj je – vsaj v celinskoevropski pravni kulturi – tisto o metodi proučevanja prava. Mnoge od najpomembnejših prispevkov k pravni teoriji v dvajsetem stoletju je mogoče razumeti prav v tej luči. Če naštejemo le nekaj znanih primerov: Kelsen trdi, da je namen njegove čiste teorije v zagotovitvi metode, ki bo pravno znanost dvignila »na raven prave znanosti, in sicer humanistične znanosti.« Ross navaja, da je »vodilna ideja v On Law and Justice na področju prava privesti empirična načela do njihovih skrajnih zaključkov«; Hart pove, da se Koncept prava posveča »osvetljevanju splošnega okvira pravne misli«; Alchourrónov in Bulyginov pojem normativnega sistema pa se kaže kot idealizacija tega, kar proučevalci pozitivnega prava počnejo.

Vendar pa ni jasno, kaj mislimo, ko rečemo »pravna znanost«. Čeprav gre za razpravo, ki traja stoletja – ali pa ravno zaradi tega –, je dejstvo, da nimamo jasnega ali vsaj enotnega, skupn...

Top of page

References

Bibliographical reference

Álvaro Núñez Vaquero, « Pet vzorov pravoznanstva », Revus, 19 | 2013, 21-51.

Electronic reference

Álvaro Núñez Vaquero, « Pet vzorov pravoznanstva », Revus [Online], 19 | 2013, Online since 16 May 2013, connection on 22 May 2015. URL : http://revus.revues.org/2457 ; DOI : 10.4000/revus.2457

Top of page

About the author

Álvaro Núñez Vaquero

profesor filozofije prava na Univerzi Austral v Valdiviji, Čile

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org