Skip to navigation – Site map
Pravo in psihologija

Idealni tipi prava v luči psihološke tipologije

Ideal Types of Law from the Perspective of Psychological Typology
Marko Novak
p. 179-204
This article is a translation of:
Ideal Types of Law from the Perspective of Psychological Typology

Abstracts

This article presents ideal types of law in view of the law’s evolvement through history, and also concerning its contemporary manifestation. The presented ideal types of law have been developed on the basis of two great typologies: Weber’s and Jung’s. The starting point of my analysis is Weber’s ideal types of law. I tried to understand them in the light of Jung’s psychological types, however, this lead me to their modification with regard to their original understanding by Weber. In every individual certain cognitive functions prevail so is the case with every social community. Also with respect to law, both in terms of time and place – we can find proof for that in legal history and legal geography (i.e. comparative law). Concerning the four cognitive functions four general types of law can be developed, and on the basis of the influence of auxiliary functions on the dominant functions these can be further developed to eight specific types of law.

Top of page

Excerpt

Outline

1 Uvod
2 Webrovi idealni tipi prava
3 Jungova tipološka teorija
4 Primerjava Webrovih in Jungovih idealnih tipov
5 Splošni in posamični idealni tipi prava z vidika psihološke tipologije
5.1 Religijski tip prava
5.1.1 Mistično pravo
5.1.2 Teološko pravo
5.2 Tradicionalni tip prava
5.2.1 Imperialno pravo
5.2.2 Običajno pravo
5.3 Logični tip prava
5.3.1 Kazuistično pravo
5.3.2 Sistematično pravo
5.4 Harmonični tip prava
6 Sklep

First lines

1 Uvod

Pri obravnavi idealnih tipov moramo najprej opredeliti, kam ciljamo s pridevnikom »idealen«. Z idealnim tipom tu razumem »hipotetični konstrukt, ki zajema teoretsko označitev vseh možnih značilnosti, ki jih je mogoče empirično preveriti«. Enaka ugotovitev bi seveda veljala tudi za idealne tipe prava. Tipologija, ki jo obravnavam, izvorno izhaja iz Webrovih idealnih tipov, a jo tu v pomembnem delu razvijam in spreminjam. Pravzaprav jo oblikujem na temelju Jungove psihološke tipologije. Ta je bila skupaj z njeno dopolnitvijo pri njegovih naslednikih podlaga za razlago in nadaljnji razvoj Webrovih idealnih tipov prava. Jung je gotovo poznal Webrovo delo, še posebej idejo iz Protestantske etike, a se z njim ni nikoli znanstveno ukvarjal. Sicer pa Weber ni živel tako dolgo, da bi dočakal objavo Jungovih psiholoških tipov. Tako kot Weber jemljem empirični material za preizkus idealnih tipov prava iz pravne zgodovine. Zato bi takšne idealne tipe prava lahko poimenoval tudi zgodovinsk...

Top of page

References

Bibliographical reference

Marko Novak, « Idealni tipi prava v luči psihološke tipologije », Revus, 19 | 2013, 179-204.

Electronic reference

Marko Novak, « Idealni tipi prava v luči psihološke tipologije », Revus [Online], 19 | 2013, Online since 16 May 2013, connection on 27 May 2015. URL : http://revus.revues.org/2496 ; DOI : 10.4000/revus.2496

Top of page

About the author

Marko Novak

izredni profesor za teorijo prava in ustavno pravo

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org