Skip to navigation – Site map
Pravno sklepanje in argumentacija

Analogija i vaganje: teza o djelomičnoj svodljivosti i njezini problemi

Analogy and Balancing. The Partial Reducibility Thesis and Its Problems
David Duarte
Translated by Luka Burazin
p. 127–140
This article is a translation of:
Analogy and Balancing: The Partial Reducibility Thesis and Its Problems

Abstracts

With an analysis of the structure and the sequence of analogy, the paper is mainly a critique to the partial reducibility thesis: a thesis sustaining that analogy, besides a strictly analogical step, is in the remaining part reducible to balancing. Thus, the paper points out some problems raised by the partial reducibility thesis, such as the contingency of reducibility or the fact that a proper analogy is done under the cover of a balancing. The main point is, however, the claim that analogy and balancing have opposite normative conditions, being this premise the reason to a structural explanation for the unacceptability of the reducibility enterprise.

Top of page

Excerpt

In open access from June 2017.

Outline

1 Tri kao početna točka analogije i vaganja
2 Analogija po koracima: neka osnovna razmatranja glede slijeda
3 Isti koraci kod analogije u pravnim slučajevima
4 Teza o djelomičnoj svodljivosti
5 Prvi problem: slučajni ishod vaganja
6 Drugi problem: analogija pokrivena vaganjem
7 Treći problem: vaganje nevažnih načela
8 Četvrti problem: manjak načela za vaganje
9 Pozadinski problem: analogija i vaganje se ne preklapaju
10 Zaključna primjedba

First lines

1 Tri kao početna točka analogije i vaganja

Ideja da primjena prava uključuje tri osnovna postupka, podvođenje, vaganje i analogiju, nedavno je postala središnja tema teorije prava, pružajući nove uvide u analizi njihovih veza: (i) podvođenja i analogije, (ii) podvođenja i vaganja te (iii) analogije i vaganja. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da se podvođenje provodi u svakom slučaju primjene prava, a analogija i vaganje koriste samo u određenim normativnim uvjetima, proizlazi da je treća veza jedina koja povezuje osnovne postupke koji su, prema ovom shvaćanju, normativno nenužni. To obilježje analogije i vaganja predstavlja određene probleme: (i) koji su njihovi posebni normativni uvjeti? (ii) postoji li ikakvo preklapanje između tih uvjeta? i (iii) u kojoj mjeri se analogija i vaganje mogu udružiti ili jedno drugo ometati? Upravo ovdje do izražaja dolazi teza o djelomičnoj svodljivosti. Uobličena kao objašnjenje analogije u smislu vaganja, ta teza odnosi se upravo na probleme ...

Top of page

References

Bibliographical reference

David Duarte, « Analogija i vaganje: teza o djelomičnoj svodljivosti i njezini problemi », Revus, 25 | 2015, 127–140.

Electronic reference

David Duarte, « Analogija i vaganje: teza o djelomičnoj svodljivosti i njezini problemi », Revus [Online], 25 | 2015, Online since 10 June 2017, connection on 24 May 2017. URL : http://revus.revues.org/3272 ; DOI : 10.4000/revus.3272

Top of page

About the author

David Duarte

Associate Professor of Law at the University of Lisbon, Portugal

   David Duarte
Faculdade de Direito de Lisboa
Alameda da Universidade, Cidade Universitária
1649-014 Lisboa
Portugal

E-mail: davidduarte@fd.ulisboa.pt

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org