Skip to navigation – Site map
Pravno sklepanje in argumentacija

Analogno sklepanje in tehtanje

Odgovor Davidu Duarteju
Analogy and Balancing. A Reply to David Duarte
Bartosz Brożek
Translated by Matija Žgur
p. 155–162
This article is a translation of:
Analogy and Balancing

Abstracts

The goal of the paper is to reply to David Duarte’s critique of the partial reducibility thesisa claim I defended in one of my books that analogy is partly reducible to the balancing of legal principles. In the first part of the paper I sketch the framework against which the thesis was formulated, i.e. Robert Alexy’s theory of legal reasoning. In the second part I attempt to rebut Duarte’s objections, pointing out that they do not take into account the Alexian background of my considerations. Finally, I suggest that some aspects of my theory of analogical reasoning are independent of its theoretical background and may be of value for any conceptualization of analogy in the law.

Top of page

Excerpt

In open access from June 2017.

Outline

1 Teza o delni zvedljivosti in Alexyjev teoretski okvir
2 Duartejevi ugovori
3 Sklep

First lines

1 Teza o delni zvedljivosti in Alexyjev teoretski okvir

V enem svojih del (Brożek 2008) sem predlagal, da je mogoče – v okviru Alexyjevega pojmovanja pravnega sklepanja – analogijo delno zvesti na tehtanje pravnih načel. Postopek, v grobem, zgleda tako:

(1) Znajdemo se pred problematičnim primerom, tj. takšnim, za katerega ni nobenega neposredno uporabljivega pravnega pravila.
(2) Prepoznamo primere, ki so
prima facie podobni (tj. podobni1) predmetnemu primeru in za katere obstajajo nekatere rešitve, tj. za katere imamo neposredno uporabljiva pravna pravila.
(3) Prepoznamo načela v ozadju, ki utemeljujejo pravna pravila, urejajoča
prima facie podobne primere.
(4) S tehtanjem načel pridemo do odločitve, katero načelo naj ureja predmetni primer. (S tem tudi doženemo, kateri od
prima facie podobnih primerov je predmetnemu primeru pomembno podoben – ali podoben2).
(5) Ravnanje, ki ga predpisuje močnejše načelo, predstavlja rešitev za predmetni primer.

Na ta način, tako sem trdil, je mogoče reš...

Top of page

References

Bibliographical reference

Bartosz Brożek, « Analogno sklepanje in tehtanje », Revus, 25 | 2015, 155–162.

Electronic reference

Bartosz Brożek, « Analogno sklepanje in tehtanje », Revus [Online], 25 | 2015, Online since 10 June 2017, connection on 23 May 2017. URL : http://revus.revues.org/3285 ; DOI : 10.4000/revus.3285

Top of page

About the author

Bartosz Brożek

Profesor pravne filozofije, Jagiellonska univerza in Kopernikov center za interdisciplinarne študije, Krakov

 Bartosz Brożek
Department for the Philosophy of Law and Legal  Ethics
Jagiellonian University
Bracka Str. 12, 31-005 Krakow
Poland

E-mail: bbroze@yahoo.com

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org