Skip to navigation – Site map
Teorija norm

Izražanje norm

O ubeseditvah norm in drugih ontoloških danostih v teoriji prava
Expressing Norms. On Norm-Formulations and Other Entities in Legal Theory
Maribel Narváez Mora
Translated by Andrej Kristan
p. 15-42
This article is a translation of:
Expressing Norms
Other translation(s):
Expresiones de normas

Abstracts

The distinction between norms and norm-formulations commits legal theorists to treat legal norms as entities. In this article I first explore the path from meaning to entities built by some analytical philosophers of language. Later, I present a set of problems produced by treating norms as entities. Whatever type of entities we deal with calls for a clear differentiation between identification and individuation criteria of such entities. In the putative case of abstract entities the differentiation collapses. Through changing the notions of the intension and extension of words by extensional and intensional aspects of what we talk about, I outline a methodological programme for Law and Legal Theory. That programme is based in the identification of normativity.

Top of page

Excerpt

In open access from June 2017.

Outline

1 Norme in ubeseditve norm kot ontološke danosti
2 Težnja logičnega empirizma v analitični filozofiji jezika
3 Ontološka zaveza
4 Težava: norme kot danosti
5 Obsežnostni in vsebinski vidik tega, o čemer govorimo
6 Metodološki načrt: pravo in teorija prava, osvobojena ontoloških danosti

First lines

Opomba prevajalca

Moja prva risba je bila takšna. To svojo mojstrovino sem pokazal starejšim in jih vprašal, ali jih moja risba kaj straši. Odgovorili so mi: »Zakaj pa bi bil klobuk strašljiv?« Moja risba ne predstavlja klobuka. Predstavlja kačo boo, ki je pojedla slona.

Saint-Exupery (1943: 12)

1 Norme in ubeseditve norm kot ontološke danosti

V pravni teoriji običajno razlikujemo med normo in njeno ubeseditvijo. To razlikovanje temelji na spoznanju, da se norme in njihove ubeseditve med seboj ne ujemajo v razmerju ena proti ena; po eni strani je vsako normo mogoče izraziti z uporabo več različnih ubeseditev, po drugi strani pa tudi posamezna ubeseditev prav lahko izraža več različnih norm.

Predpostavka, da je pravna norma eno, ubeseditev, ki normo izraža, pa nekaj drugega, porodi vprašanja, kakršno je tole: Kakšna vrsta ontoloških danosti (»stvari«) so norme? Če namreč norme niso pravna besedila, ki jih ustvarja zakonodajalec, ampak so tisto, kar ubeseditve n...

Top of page

References

Bibliographical reference

Maribel Narváez Mora, « Izražanje norm », Revus, 25 | 2015, 15-42.

Electronic reference

Maribel Narváez Mora, « Izražanje norm », Revus [Online], 25 | 2015, Online since 10 June 2017, connection on 23 May 2017. URL : http://revus.revues.org/3286 ; DOI : 10.4000/revus.3286

Top of page

About the author

Maribel Narváez Mora

Professor of Law and Society and Legal Theory at the University of Girona, Spain

  Maribel Narváez Mora
Facultat de Dret
Universitat de Girona
Campus de Montilivi, s/n
17071 Girona
Spain

E-mail: maribel.narvaez@udg.edu

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org