Skip to navigation – Site map
Contributions from the 1st Genova-Slavic Seminar in Legal Theory

Pravilo priznanja i nastanak pravnog sustava

The rule of recognition and the emergence of a legal system
Luka Burazin
p. 99–114
This article is a translation of:
The rule of recognition and the emergence of a legal system

Abstracts

The paper claims that the rule of recognition, given the way it is presented by Hart, cannot be a constitutive rule of any legal system as a whole, but rather a constitutive rule of (primary) legal rules as elements of a legal system. Since I take the legal system to be an institutional artifact kind, I claim that, in order to account for a legal system as a whole, at least two further constitutive rules, in addition to the rule of recognition as a token-element constitutive rule, are needed – one constitutive of legal officials and the other constitutive of a legal system as a token. However, given the central role the legal officials' practice occupies in establishing a particular instantiation or token of a legal system, I also claim that the rule of recognition cannot be understood as 'merely' a token-element constitutive rule but also as a legal system's implementation or concretisation rule.

Top of page

Excerpt

In open access from December 2017.

Outline

1 Uvod
2 Pravilo priznanja kao konstitutivno pravilo
3 Pravni sustav kao apstraktan institucionalni artefakt i njegova konstitutivna pravila
4 Preispitivanje nekih prigovora glede Hartova objašnjenja pravila priznanja

First lines

1 Uvod

Prema Hartu, pravilo priznanja predstavlja temelje pravnog sustava. Sva ostala pravila u pravnom sustavu utvrdljiva su kao članovi pravnog sustava samo na temelju postojanja takvog pravila priznanja. S obzirom na to da se ostala pravila može prepoznati kao pripadajuća sustavu pravila samo kroz leće pravila priznanja, kaže se da se pravilom priznanja stvara jedinstvo među različitim pravilima.

Važnost koju Hart pridaje pravilu priznanja, kao i neke njegove karakterizacije u The Concept of Law, ukazuju na to da je pravilo priznanja prije svega pravilo na temelju kojega ostala pravila jesu pravna pravila. Njime se objašnjava postojanje pravno valjanih normi kao takvih. Pojmovna je isitina da zadovoljenje pravila priznanja konstituira normu kao pravo. Prema tomu, može se reći da pravilo priznanja ima važnu ontološku ulogu te da je po svojoj naravi konstitutivno pravilo. Pod 'konstitutivnim pravilom' ovdje podrazumijevam pravilo kojim se određuju određeni uvjeti koji trebaju biti is...

Top of page

References

Bibliographical reference

Luka Burazin, « Pravilo priznanja i nastanak pravnog sustava », Revus, 27 | 2015, 99–114.

Electronic reference

Luka Burazin, « Pravilo priznanja i nastanak pravnog sustava », Revus [Online], 27 | 2015, Online since 01 December 2017, connection on 23 October 2017. URL : http://revus.revues.org/3372 ; DOI : 10.4000/revus.3372

Top of page

About the author

Luka Burazin

Docent na Katedri za opću teoriju prava i države, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg maršala Tita 3
10000 Zagreb
Croatia

E-mail: luka.burazin@pravo.hr

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org