Skip to navigation – Site map
Revusov kanon

Konceptualna jurisprudencija

Uvod u konceptualnu analizu i metodologiju u pravnoj teoriji
Conceptual Jurisprudence. An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory
Kenneth Einar Himma
Translated by Vanja Jovanović
p. 35–63
This article is a translation of:
Conceptual Jurisprudence

Abstracts

This essay attempts to provide an accessible introduction to the topic area of conceptual analysis of legal concepts (or “conceptual jurisprudence”) and its methodology. I attempt to explain, at a fairly foundational level, what conceptual analysis is, how it is done (i.e. its appropriate methodology) and why it is important in theorizing about the law. I also attempt to explain how conceptual analysis is related to other areas in philosophy, such as metaphysics and epistemology. Next, I explain the enterprise of conceptual jurisprudence, as concerned to provide an account of those properties that (1) distinguish things that are law from things that are not law which (2) constitute the former things as law, illustrating this explanation with what I hope are intuitive examples. Three different methodological approaches are also explained and evaluated. Finally, the practical importance of conceptual jurisprudence is discussed.

Top of page

Excerpt

In open access from November 2017.

Outline

1 Uvod
2 Tipovi teorijskog promišljanja o pravu
3 Kako razumeti konceptualnu analizu
3.1 Šta je to uopšte pojam?
3.2 Tradicionalna konceptualna analiza kao objašnjenje fregeovskog smisla
4 Odnos između konceptualne analize i epistemologije: tradicionalno gledište
4.1 Tradicionalno gledište
4.2 Dva metodološka izazova tradicionalnom gledištu: normativna i naturalizovana jurisprudencija
5 Odnos konceptualne analize i metafizike
6 Konceptualna analiza prava: konceptualna jurisprudencija
7 Konceptualna analiza: teorijski i praktički značaj

First lines

1 Uvod

Najznačajniji poduhvat opšte ili konceptualne jurisprudencije, to jest, konceptualne analize prava, jeste davanje filozofski preciznih objašnjenja raznih pojmova koji zauzimaju istaknuto mesto u raspravama o pravu. To znači da se konceptualna analiza bavi objašnjavanjem prirode prava i drugih važnih aspekata pravne prakse. Dok se kod mnogih reči, kao što je reč „šah“, ne prepoznaju pojmovi koji se čine dovoljno značajnim da bi zaslužili dublju filozofsku analizu, to nije slučaj sa pojmom prava. Prakse koje se nazivaju „pravnim“ ili se odnose na „pravo“ značajne su, kako u moralnom smislu, tako i u smislu praktičke razboritosti; ljudi odlaze u zatvor, plaćaju novčane kazne, plaćaju odštetu za povrede izazvane pravno nedozvoljenim ponašanjem, pa čak bivaju i pogubljeni zbog toga što su prekršili pravo. Stvar je jasnog praktičkog značaja da osiguramo da naši postupci zadovolje stroge norme političkog morala, ali mi ne možemo znati koje se norme na nas odnose a da pritom ne posedu...

Top of page

References

Bibliographical reference

Kenneth Einar Himma, « Konceptualna jurisprudencija », Revus, 26 | 2015, 35–63.

Electronic reference

Kenneth Einar Himma, « Konceptualna jurisprudencija », Revus [Online], 26 | 2015, Online since 01 November 2017, connection on 23 October 2017. URL : http://revus.revues.org/3401 ; DOI : 10.4000/revus.3401

Top of page

About the author

Kenneth Einar Himma

Gostujući profesor na Odjelu za povijest filozofije Državnog sveučilišta u Tomsku
Predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Washingtonu

 Kenneth Einar Himma
University of Washington School of Law
William Gates Hall
Box 353020
Seattle, WA 98195-3020
United States

E-mail: himma@uw.edu

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org