Skip to navigation – Site map
Letter to the Editors

O tû-tûju

Bartosz Brożek
Translated by Andrej Kristan
p. 7–14
This article is a translation of:
On tû-tû
Other translation(s):
Sobre tû-tû

Abstracts

The goal in this short paper is to argue that so-called intermediary concepts play an essential role in organizing and generating legal knowledge. The point of departure is a reconstruction and a critique of Alf Ross’s analysis of such concepts. His goal was to argue that there exist concepts in the law which have no semantic reference, yet it is reasonable to use them as they perform some useful function regarding the presentation of legal rules. The author believes that Ross is wrong on both counts: his argument to the effect that intermediary concepts have no reference is flawed, and his characterization of the functions such concepts play in the law is too limiting.

Top of page

Excerpt

In open access from December 2017.

Outline

1 Rossovo razmišljanje
2 Vsi pojmi so tû-tûistični
3 Kaj napravi tû-tû?

First lines

V tem prispevku sem se namenil pokazati, da t. i. posredniški pojmi igrajo eno bistvenih vlog pri urejanju in tvorbi pravnega znanja. V izhodišču bom povzel Rossovo razmišljanje o takšnih pojmih, nato pa ga bom kritiziral. Njegov cilj je bil pokazati, da imamo v pravu tudi takšne pojme, ki nimajo nobenega pomenskega ozira, a jih je vseeno razumno uporabljati, saj pri predstavitvi pravnih pravil igrajo koristno vlogo. Sam menim, da imata oba Rossova poudarka napako: zmoten je njegov sklep, da posredniški pojmi nimajo nobenega pomenskega ozira, Rossova predstavitev njihove vloge v pravu pa je preveč omejujoča.

1 Rossovo razmišljanje

Alf Ross nas v svojem znanem članku iz leta 1951 popelje na umišljene otoke Ajîzuli v Južnem Pacifiku, da bi nam predstavil pleme Ajîc-kif. V jeziku tega plemena obstaja pojem »tû-tû«. Kdorkoli občuje s svojo taščo ali ubije totemsko žival ali jé za poglavarja pripravljeno hrano, postane tû-tû. Kdorkoli je tû-tû, je podvržen posebnemu obredu očiščenja. Ross ...

Top of page

References

Bibliographical reference

Bartosz Brożek, « O tû-tûju », Revus, 27 | 2015, 7–14.

Electronic reference

Bartosz Brożek, « O tû-tûju », Revus [Online], 27 | 2015, Online since 01 December 2017, connection on 19 October 2017. URL : http://revus.revues.org/3453

Top of page

About the author

Bartosz Brożek

Profesor prava in filozofije, Jagiellonska univerza v Krakowu

Bartosz Brożek
Department for the Philosophy of Law and Legal Ethics
Jagiellonian University
Bracka Str. 12, 31-005 Krakow
Poland

E-mail: bbroze@yahoo.com

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org