Skip to navigation – Site map
Contributions from the 1st Genova-Slavic Seminar in Legal Theory

Realistični pogled na pravo in na (s)poznavanje prava

Riccardo Guastini
Translated by Tilen Čuk and Andrej Kristan
p. 35–44
This article is a translation of:
A Realistic View on Law and Legal Cognition
Other translation(s):
Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico

Abstract

Avtor oriše eno od oblik analitičnega pravnega realizma kor priredje treh osnovnih tez. Po prvi tezi so razlagalne izjave v pravnem govoru pripisovalne izjave brez spoznavne vloge. Po drugi tezi je pravo skupek vplivnih norm, tj. tistih norm, ki so bile dejansko uporabljene (pri razreševanju zadev) v preteklosti in jih bodo v prihodnosti verjetno uporabila pristojna telesa. Po tretji tezi se pravne znanosti kot spoznavne dejavnosti ne sme zamenjevati s pravno stroko. Čeprav se pravna stroka udejstvuje tudi v spoznavnih dejavnostih, njeno delo sestavljajo predvsem nespoznavne dejavnosti, kakršni sta pravno razlaganje in pravotvorje. | Starejša različica tega članka je bila objavljena v Revusu (2013) 19 v italijanščini, francoščini in hrvaščini.

Top of page

Excerpt

In open access from December 2017.

Outline

1 Razlagalni realizem
1.1 Razlaganje v pravem pomenu besede
1.2 Pravotvorje
2 Ontološki realizem
2.1 Pravo kot skupek normativnih besedil
2.2 Pravo kot skupek norm
2.3 Pravo kot skupek vplivnih norm
3 Spoznavoslovni realizem
3.1 Pravna stroka
3.2 Pravna znanost

First lines

Pravni realizem – ali, pravilneje, eno od oblik analitičnega pravnega realizma – lahko opredelimo s priredjem treh tesno povezanih tez: ontološko tezo, razlagalno tezo in spoznavoslovno tezo.

Ontološka teza opredeljuje samo pravo; odgovarja na vprašanje, kakšna vrsta (ali skupek) danosti je pravo.

Razlagalna teza se nanaša, kot pove že ime samo, na pravno razlaganje; odgovarja na vprašanje, kakšna dejavnost je razlaganje pravnih besedil.

Spoznavoslovna teza se nanaša na pravno znanje (ali »pravno znanost«, kot se temu reče v pravoslovnem izročilu celinske Evrope); odgovarja na vprašanje, kaj tvori znanstveno védenje o pravu.

Začel bom z obravnavo razlagalne teze, saj ima ta po logiki stvari prednost pred preostalima.

1 Razlagalni realizem

V izhodišču je treba vzpostaviti naslednje razlikovanje. V pravnih okvirih imenujemo z razlaganjem (vsaj) dve različni dejavnosti, in sicer:

(a) spoznavno razlaganje, ki z obravnavo besedila razkriva njegove mogoče (smiselne) pomene, in
(b) razsodbeno raz...

Top of page

References

Bibliographical reference

Riccardo Guastini, « Realistični pogled na pravo in na (s)poznavanje prava », Revus, 27 | 2015, 35–44.

Electronic reference

Riccardo Guastini, « Realistični pogled na pravo in na (s)poznavanje prava », Revus [Online], 27 | 2015, Online since 01 December 2017, connection on 19 October 2017. URL : http://revus.revues.org/3458 ; DOI : 10.4000/revus.3458

Top of page

About the author

Riccardo Guastini

Profesor filozofije prava. Tarellov inštitut filozofije prava, Univerza v Genovi

Riccardo Guastini
Tarello Institute for Legal Philosophy
Via Balbi 30/18
16126 Genoa
Italy

E-mail: guastini@unige.it

By this author

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • Revues.org